Kalisko-Ostrowski Klub Fajki 2010

Escudo

Kultowy tytoń Escudo

Escudo.jpg


Pierwszym producentem była firma braci Cope, produkowali Escudo od 1870-1936r. potem do 1994r. producentem był Gallaher, od 1997r. produkcje na oryginalnych maszynach podjął A&C Petersen, natomiast obecnie jest produkowany przez Scandinavian Tobacco Group. Na zdjęciu tytonie z mojej kolekcji, od lewej produkcja Gallaher, A&C Petersen, Scandinavian Tobacco Group