Kalisko-Ostrowski Klub Fajki 2010

William Gropper

William Victor "Bill" Gropper amerykański rysownik, malarz, litograf i muralista.

Urodzony 3 grudzień 1897 w Nowym Yorku. Problemy jego rodziny (emigrantów), oraz w przyszłości jego samego spowodowały, że stał się lewicującym działaczem antywojennym, czemu dawał wyraz w swoich pracach.

Obraz Groppera - Bistro

Obraz Groppera - Bistro

Dwukrotnie był w ZSRR, gdzie między innymi pracował jakiś czas w organie prasowym partii komunistycznej „Prawda”. Sam nigdy nie wstąpił do Komunistycznej Partii USA. W latach 30. XX wieku jego twórczość była wyraźnie antyfaszystowska. W 1948 roku udział w Światowym Kongresie Intelektualistów w Obronie Pokoju we Wrocławiu. Po tym wydarzeniu postanowił dla uczczenia ofiar Holocaustu malować jeden obraz o tematyce żydowskiej.

Zmarł na zawał serca 03 stycznia 1977 w Nowym Jorku.