Kalisko-Ostrowski Klub Fajki 2010

Toruński Instytut Fajki

Powstał nowy klub zrzeszający miłośników fajki.

2017_Toruski_Instytut_Fajki.jpg

Z początkiem tego roku powstał Toruński Instytut Fajki. Nazwa Klubu ma ścisły związek z jego członkami - są akademikami :)

W chwili obecnej Klub zrzesza 6 członków i 2 kandydatów. Ledwie zaistnieli na łonie RPKF, a już zaliczyli dwa wyjazdy konkursowe (w styczniu do Lwowa) i 4 lutego do Poznania.

Członkowie Kaisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010, życzą Kolegom z Torunia, by rozwijali się prężnie i chętnie uczestniczyli w życiu polskiego środowiska fajczarskiego.

Więcej szczegółów możecie doczytać na stronie: http://tifajki.wixsite.com/klub

Facebook FanBox